Danh sách

Mitoxantron “ebewe”

0
Mitoxantron "ebewe" - SĐK VN-20828-17 - Thuốc khác. Mitoxantron "ebewe" Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền - Mỗi 5 ml dung dịch chứa Mitoxantron (dưới dạng Mitoxantron hydroclorid) 10mg