Danh sách

Pentofyllin 20mg/ml

0
Pentofyllin 20mg/ml - SĐK VN-21812-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pentofyllin 20mg/ml Dung dịch tiêm - Mỗi 5 ml dung dịch chứa Pentoxifyllin 100mg