Danh sách

Dophabrex 125

0
Dophabrex 125 - SĐK VD-33572-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dophabrex 125 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch chứa cefalexin 125 mg