Danh sách

DK-cetamol 120

0
DK-cetamol 120 - SĐK VD-33306-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. DK-cetamol 120 Hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch chứa Paracetamol 120 mg