Danh sách

Befadol Kid

0
Befadol Kid - SĐK VD-22446-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Befadol Kid Hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch chứa Paracetamol micronized 150 mg