Danh sách

Cefdinir 100mg/5ml

0
Cefdinir 100mg/5ml - SĐK VD-30434-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdinir 100mg/5ml Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch sau khi pha chứa Cefdinir 100 mg