Danh sách

Cefdina 250 mg

0
Cefdina 250 mg - SĐK VD-31671-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdina 250 mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch sau pha chứa Cefdinir 250 mg

Ankodinir

0
Ankodinir - SĐK VD-31927-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ankodinir Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch sau pha chứa Cefdinir 250 mg