Danh sách

Salonpas Liniment

0
Salonpas Liniment - SĐK VD-28644-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Salonpas Liniment Dầu bôi da - Mỗi 50 ml chứa Methyl salicylat 2640mg; L-Menthol 2700mg; dl-Camphor 1500mg; Thymol 250mg; Tocopherol acetat 50mg; Tinh dầu bạc hà 50mg; Nonoyl vanillylamid 6mg