Danh sách

Aminol-S Injection

0
Aminol-S Injection - SĐK VN-21890-19 - Thuốc khác. Aminol-S Injection Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa L-Lysin. HCl. 2H2O 2160mg; L-Methionin 1440mg; L-Threonine 480mg; L-Arginin. HCl 1500mg; L-Histidin. HCl. 2H2O 750mg; Glycin 223 5mg; Sorbitol 25000mg