Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45%

0
Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45% - SĐK VD-32349-19 - Thuốc khác. Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 2,25g