Danh sách

Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-25945-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g; Glucose monohydrat 27,5g

Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-25945-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g; Glucose monohydrat 27,5g