Danh sách

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-31314-18 - Thuốc khác. Natri Clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-32758-19 - Thuốc khác. Natri Clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g