Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% - SĐK VD-30057-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 165g) 150g