Danh sách

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-28928-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Natri Clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri Clorid 4,5 g