Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-29434-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 4,5g; Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 27,5g) 25g