Danh sách

Povidine 4%

0
Povidine 4% - SĐK VD-31645-19 - Thuốc sát khuẩn. Povidine 4% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 500ml dung dịch chứa Povidon iod 20g