Danh sách

Ngân kiều giải độc Xuân Quang

0
Ngân kiều giải độc Xuân Quang - SĐK VD-33847-19 - Thuốc khác. Ngân kiều giải độc Xuân Quang Viên hoàn cứng - Mỗi 50g hoàn cứng chứa Kim ngân hoa 10 g; Liên kiều 10 g; Diệp hạ châu 10 g; Bồ công anh 7,5 g; Mẫu đơn bì 7,5 g; Đại hoàng 5 g