Danh sách

Betacort

0
Betacort - SĐK VD-31481-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Betacort Kem bôi da - Mỗi 5g chứa Betamethason (dưới dạng betamethason valerat) 5mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 17.500 IU