Danh sách

Thuốc Tùng lộc thanh nhiệt tán - SĐK VD-26546-17

Tùng lộc thanh nhiệt tán

0
Tùng lộc thanh nhiệt tán - SĐK VD-26546-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Tùng lộc thanh nhiệt tán Thuốc bột - Mỗi 5g chứa Hoạt thạch 4,3g; Cam thảo 0,7g