Danh sách

Thuốc Tùng lộc chỉ tả - SĐK VD-26544-17

Tùng lộc chỉ tả

0
Tùng lộc chỉ tả - SĐK VD-26544-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Tùng lộc chỉ tả Thuốc cốm - Mỗi 5g chứa Sơn tra 0,69g; Phục linh 0,69g; Mạch nha 0,86g; Bạch chỉ 0,86g; Lai phục tử 0,69g; Liên kiều 0,52g; Lục thần khúc 0,34g; Sử quân tử 0,34g