Danh sách

Medi-Domperidone BB

0
Medi-Domperidone BB - SĐK VD-26884-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Medi-Domperidone BB Hỗn dịch uống - Mỗi 5g hỗn dịch chứa Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 5 mg