Danh sách

Mezanamin

0
Mezanamin - SĐK VD-25860-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Mezanamin Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml chứa Acid tranexamic 500mg

Trenzamin 500mg inj

0
Trenzamin 500mg inj - SĐK VN-21975-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Trenzamin 500mg inj Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml chứa Acid tranexamic 500mg