Danh sách

Thanh Phế Thủy

0
Thanh Phế Thủy - SĐK VD-33790-19 - Thuốc khác. Thanh Phế Thủy Cao lỏng - Mỗi 5ml chứa các chất chiết xuất từ các dược liệu Sinh địa 0,45g; Mạch môn 0,3g; Huyền sâm 0,45g; Bối mẫu 0,2g; Bạch thược 0,2g; Mẫu đơn bì 0,2g; Cam thảo 0,1g