Danh sách

Phecoldrop D

0
Phecoldrop D - SĐK VD-25882-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Phecoldrop D Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5ml chứa Chloramphenicol 20mg; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 5mg