Danh sách

Becolorat

0
Becolorat - SĐK VD-26761-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Becolorat Siro - Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5 mg

Bebetadine

0
Bebetadine - SĐK VD-29283-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bebetadine Siro - Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5mg

Deslomeyer

0
Deslomeyer - SĐK VD-32323-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Deslomeyer Dung dịch uống - Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5mg
Thuốc A.T Desloratadin - SĐK VD-24131-16

A.T Desloratadin

0
A.T Desloratadin - SĐK VD-24131-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. A.T Desloratadin Dung dịch uống - Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5mg