Danh sách

Rutantop

0
Rutantop - SĐK VD-30068-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rutantop Siro thuốc - Mỗi 5ml chứa Fexofenadin hydrochlorid 30mg

Hofatin

0
Hofatin - SĐK VD-33974-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Hofatin Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Fexofenadin hydrochlorid 30mg