Danh sách

Gentamicin 0,3%

0
Gentamicin 0,3% - SĐK VD-30262-18 - Thuốc khác. Gentamicin 0,3% Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5ml chứa Gentamicin (dưới dạng Gentamycin sulphat) 15mg