Danh sách

Ibuhadi suspension

0
Ibuhadi suspension - SĐK VD-29630-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuhadi suspension Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Ibuprofen 100mg
Thuốc Polebufen - SĐK VN-21329-18

Polebufen

0
Polebufen - SĐK VN-21329-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Polebufen Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Ibuprofen 100mg

Bufecol 100 Susp

0
Bufecol 100 Susp - SĐK VD-32562-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bufecol 100 Susp Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Ibuprofen 100mg

Phymaxfen

0
Phymaxfen - SĐK VD-32981-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phymaxfen Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Ibuprofen 100mg