Danh sách

Taxedac Eye Drops

0
Taxedac Eye Drops - SĐK VD-31508-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Taxedac Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5ml chứa Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin HCl) 25mg; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 5mg