Danh sách

Polydeson – N

0
Polydeson - N - SĐK VD-29186-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Polydeson - N Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai - Mỗi 5ml chứa Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat 17.500IU) 17,5mg; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat 5,5mg) 5mg