Danh sách

Sendatron 250 microgram

0
Sendatron 250 microgram - SĐK VN-22374-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Sendatron 250 microgram Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml chứa Palonosetron (dưới dạng Palonosetron hydroclorid) 250 mcg