Danh sách

Thuốc Sara - SĐK VD-29552-18

Sara

0
Sara - SĐK VD-29552-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sara Hỗn dịch - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 120mg

Pamol

0
Pamol - SĐK VD-31623-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pamol Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 120mg

Lodegald-Paracetamol 120

0
Lodegald-Paracetamol 120 - SĐK VD-33045-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lodegald-Paracetamol 120 Siro - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 120mg