Danh sách

Dualcold Night time

0
Dualcold Night time - SĐK VD-26981-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dualcold Night time Siro - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 160mg; Phenylephrin HCl 2,5mg; Clorpheniramin maleat 1mg