Danh sách

Thuốc Phaanedol flue - SĐK VD-26646-17

Phaanedol flue

0
Phaanedol flue - SĐK VD-26646-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phaanedol flue Dung dịch uống - Mỗi 5ml chứa Paracetamol 250mg; Clorpheniramin maleat 2mg