Danh sách

Thuốc Biseptol - SĐK VN-5512-10

Biseptol

0
Biseptol - SĐK VN-20800-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biseptol Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg

Tolsus

0
Tolsus - SĐK VN-22089-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tolsus Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml chứa Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg