Danh sách

Tobraquin

0
Tobraquin - SĐK VN-21060-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobraquin Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 5ml chứa Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 15mg; Dexamethason (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 5mg