Danh sách

Medsamic 250mg/5ml

0
Medsamic 250mg/5ml - SĐK VN-20801-17 - Thuốc tác dụng đối với máu. Medsamic 250mg/5ml Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml dung dịch chứa Acid tranexamic 250mg