Danh sách

Maxedo

0
Maxedo - SĐK VD-26629-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxedo Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Acetaminophen (Paracetamol) 80mg