Danh sách

Fazuphen

0
Fazuphen - SĐK VD-30804-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fazuphen Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Fexofenadin hydroclorid 30 mg

A.T Fexofenadin

0
A.T Fexofenadin - SĐK VD-29684-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. A.T Fexofenadin Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Fexofenadin hydroclorid 30 mg