Danh sách

Sorsot

0
Sorsot - SĐK VD-25828-16 - Thuốc khác. Sorsot Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 100mg

Brufen

0
Brufen - SĐK VN-21163-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brufen Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 100mg

Syafen 100mg/5ml

0
Syafen 100mg/5ml - SĐK VN-21846-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Syafen 100mg/5ml Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 100mg