Danh sách

Pamol 250

0
Pamol 250 - SĐK VD-33429-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pamol 250 Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Paracetamol 250mg