Danh sách

Fabapoxim

0
Fabapoxim - SĐK VD-30525-18 - Khoáng chất và Vitamin. Fabapoxim Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch sau pha chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg

Fabapoxim

0
Fabapoxim - SĐK VD-30525-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fabapoxim Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch sau pha chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg

Cefpodoxim 50 mg/5ml

0
Cefpodoxim 50 mg/5ml - SĐK VD-31930-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefpodoxim 50 mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch sau pha chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg