Danh sách

Pedibufen

0
Pedibufen - SĐK VD-30199-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pedibufen Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch sau pha chứa Ibuprofen 100 mg