Danh sách

Mathomax gel

0
Mathomax gel - SĐK VD-32410-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Mathomax gel Hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch uống chứa Nhôm hydroxyd gel khô 230mg; Magnesi hydroxyd 200mg