Danh sách

Thuốc Tiffy syrup - SĐK VD-28620-17

Tiffy syrup

0
Tiffy syrup - SĐK VD-28620-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiffy syrup Sirô - Mỗi 5ml siro chứa Paracetamol 120mg; Phenylephrin HCl5mg; Chlopheniramin maleat 1mg