Danh sách

Thuốc Thuốc cốm tiêu trĩ Safinarpluz - SĐK VD-25840-16

Thuốc cốm tiêu trĩ Safinarpluz

0
Thuốc cốm tiêu trĩ Safinarpluz - SĐK VD-25840-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc cốm tiêu trĩ Safinarpluz Thuốc cốm - Mỗi 6 g chứa Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng với Hòe giác 8g; Phòng phong 4g; Đương quy 4g; Chỉ xác 4g; Hoàng cầm 4g; Địa du 4g) 3,5g