Danh sách

Decazone 12 g/60 ml

0
Decazone 12 g/60 ml - SĐK VD-27762-17 - Thuốc hướng tâm thần. Decazone 12 g/60 ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 60 ml chứa Piracetam 12g