Danh sách

Teremazin

0
Teremazin - SĐK VD-31813-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Teremazin Si rô - Mỗi 60ml chứa Alimemazine (dưới dạng Alimemazine tartrate) 30mg