Danh sách

Ifen

0
Ifen - SĐK VN-20672-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ifen Hỗn dịch uống - Mỗi 60ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 1,2g