Danh sách

Sirô ho Thepharm

0
Sirô ho Thepharm - SĐK VD-24403-16 - Thuốc khác. Sirô ho Thepharm Sirô thuốc - Mỗi 60ml sirô chứa Cao khô lá thường xuân (tương đương 6,72g lá thường xuân) 420mg